Reference: příklady pro nejvyšší kompetenci

TIWO - ReferenzenJistota – díky TIWODUR podzemním stěnám

Protipovodňová stěna Štúrovo

Protipovodňová stěna Vídeň Freudenau

Protipovodňová stěna Gabčíkovo SAP

Těsnící stěna v Kolontári (HU) (provalení hráze a úniku kalu ze skládky)

Zpevňování hráze ve Varsolte (RO)

Tenká těsnící stěna v obci Csongrád (HU)

Podzemní tesnící stěna - utěsnění skládky fy FOSFA Břeclav (CZ)


Spolehlivost – díky TORKRETu – stříkanému betonu:

Brno : Tunel Dobrovského

Vídeň : Tunel Lainzer

Vídeň : Železniční tunel od západu na jih Vídně

Budapešť : Stanice metra Rakoczi Teri Allomas

Praha : Tunel Blanka, portál Letná

Praha : Kolektory Václavské náměstí
Železniční tunel Turecký vrch (SK)

Dálniční tunely u Žiliny – stabilizace portálů (SK)